โรงงานมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ห้อง องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ของอินเตอร์เทคได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ของเรา ปฏิบัติการทดสอบตามวิธีทดสอบที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเป็นวิธีมาตรฐานระดับสากลยอมรับ เช่น ASTM, IP, ISO, UOP, US EPA, APHA, NIOSH, OSHA เป็นต้น โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ ด้วยพื้นที่กว่า 1,400 ตารางเมตร ห้องปฏิบัติการให้บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ทั้งในส่วนกายภาพ, จุลชีว, โลหะหนัก,สารเคมีตกค้าง, สารปรุงแต่งอาหาร, ตัดต่อพันธุกรรม, ปนเปื้อนของดีเอ็นเอ และ สารก่อภูมิแพ้อาหารต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ น้ำดื่ม, วัตถุดิบ, อาหารสด, อาหารพร้อมปรุง, ขนมปัง, ผักผลไม้สด และ แปรรูป, ผลิตภัณฑ์ปรุงรส และ สินค้าเกษตรอื่นๆ นอกจากการให้บริการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร อินเตอร์เทค ยังนำเสนอบริการด้านการตรวจสอบสินค้าส่งออกกับผู้ผลิต และ ผู้นำเข้าอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้ใบรับรองเพื่อภาคส่งออกด้วย ในกลุ่มลูกค้าด้านภัตตาคาร, โรงแรม และ โรงพยาบาล อินเตอร์เทคได้ให้บริการให้คำปรึกษาและตรวจประเมินเพื่ออาหารปลอดภัย ทั้งในประเทศไทย และ ในระดับภูมิภาคเอเซีย