ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเทียมอบแห้งและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กระเทียมสดแกะกลีบ
กระเทียมสดแกะกลีบ
  • Product : Fresh Garlic
  • Description : Fresh Garlic
  • Packing : Fresh Garlic
  • Shelf life :Fresh Garlic