Slider

รู้จักเราให้มากขึ้น หจก.เชียงรายอินเตอร์โปรดักส์

ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย, ในปี 2542 ได้ทำการผลิตส่วนผสมกระเทียมไทย อาหารจากธรรมชาติ และเครื่องปรุงแต่ง โดยการนำมาอบแห้ง เช่น พืชผัก สมุนไพร เครื่องเทศและผลไม้อบแห้งทางบริษัทมีการร่วมมือกับหุ้นส่วนในการทำอาหารแห้ง อาหารผง เช่นผลิตภัณฑ์จากกระเทียม เป็นตัวแทนจำหน่ายกระเทียมสด
กระเทียมกลีบอบแห้ง กระเทียมแผ่นอบแห้ง และผลิตภัณฑ์กระเทียมผง

ตรวจสอบวัดค่ามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ที่ผ่านการรับรอง

ขั้นตอนคัดแยกคุณภาพ

ห้องวิเคราะห์และปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

Play Video

กระเทียมสด และกระเทียมอบแห้ง

ขั้นตอนการคัดแยกคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ที่ผ่านการรับรอง

ห้องวิเคราะห์และปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

โกดังจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์กระเทียมอบแห้ง

กระเทียมผง

White, red-brown or light brown to brown powder. Strong characteristic of garlic aroma.

กระเทียมสดแกะกลีบ

Fresh Garlic

กระเทียมแผ่นอบแห้ง

Natural colour with white or light yellow Thickness 1.5-2.5 mm.

กระเทียมกลีบอบแห้ง

Premium Garlic with mixed grade including large, medium and small sizes

ข่าวสารและกิจกรรม

ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษากระเทียมจีน

ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษากระเทียมจีน กลับไปหน้าข่าว วลัยภรณ์ …

Read More

ใบรับรอง