ข่าวสาร

ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษากระเทียมจีน

ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษากระเทียมจีน กลับไปหน้าข่าว วลัยภรณ์ ภัสสรศิริ วัชรี สุขวิวัฒน์ และ …

Read More

ตรวจสอบมาตรฐานโรงงาน

การตรวจโรงงานอุตสาหกรรม กลับไปหน้าข่าว ห้อง องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ของอินเตอร์เทคได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม …

Read More

โรงงานมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

โรงงานมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลับไปหน้าข่าว ห้อง องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ของอินเตอร์เทคได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม …

Read More